חומרים מסוכנים

 ייעוץ וליווי אסבסט

אסבסט הוא השם הנפוץ הניתן לקבוצת מינרלים סיביים טבעיים של סיליקט. האסבסט הידוע בחוזקו, יכול להיפרד לסיבים דקים ועמידים. סיבים אלו יכולים להיחלץ ולהפוך למועפים. אסבסט שימש במידה רבה לבניינים כמבודד תרמי וכחומר מגן מפני אש. בגלל הפוטנציאל שלו לגרום לסרטן הריאות, אסבסט נאסר כחומר בניין מ-1978. למרות האיסור על שימוש באסבסט, נותר האיום שחומרים מכילי אסבסט (ACM) עדיין נמצאים בבניינים שנבנו עד 1983! 

רק חברה מורשית יכולה לשמש לניתוח דגימות נפחיות מייצגות לנוכחות אסבסט*. 
חברת IED מוסמכת באופן ייחודי לספק הערכה וניתוח מקיף של אסבסט, ולזהות אזורים בעייתיים פוטנציאליים. בכל הקשור לאסבסט.

צוות המומחים של חברת IED יכול:
 לקבוע נוכחות אסבסט וחומרים מכילי אסבסט
 לזהות מקורות ואזורים בעייתיים פוטנציאליים
 לספק הערכה וניתוח מקיף של אסבסט
 לספק תכנית מובנית להקטנת החשיפה וסילוקה
 לתת המלצה ופתרונות מלאים
 להסיר ולהיפטר מחומרים כמו גדר בתוכנית

חברת איי.אי.די עוסקת בתחומי האסבסט הפריך, משלב ביצוע הסקר ועד הטמנת האסבסט הפריך באתר הטמנה מורשה.
הטיפול באסבסט צמנט מתבצע כחלק שרותי החברה.
 
 


שיקום נזקי דלק

על פי הנחיות האגף לשפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, יש לטפל ולפנות קרקע שזוהמה בדלקים לאתר פסולת מורשה.

חברתנו מבצעת שיקום אתרים שבהם נמצאו חריגות של זיהומי דלק בקרקע תעשייתית ובקרקע למגורים כמפורט:
 ביצוע סקר היסטורי של שימושי הקרקע 
 ביצוע סקר סביבתי לאיכות הקרקע דה היום 
 הכנת סקרי קרקע וקבלת אישור מנהל במשרד להגנת הסביבה.
 איסוף הקרקע ואריזתה בשקים ייעודיים.
 ביצוע בדיקות מעבדה להרכב הזיהום ורמת החשיפה.
 הוצאת היתר לפינוי הקרקע לאתר מורשה.
 טיפול במפגעי ריח.
 הוצאת היתרי איכלוס לדיירי המבנה לאחר קבלת אישור גהותן. 
 הפקת דו"ח מסכם ודיווח על סיום העבודה לרשויות. 

חומרים מסוכנים

איי.אי.די הנדסה וטכנולוגיה בע"מ

סניף ראשי

כתובת: רחוב דרך חיפה 19 קריית אתא

טלפון: 04-8203668

פקס: 04-8203667

סניף מרכז

רחוב אברבנל 127

בני ברק 51221

סניף דרום

אילת, ת.ד 609

ליצירת קשר

Tivonet